Nabídka

Díky tomu, že každý z nás hraje na několik nástojů, jsme schopni pokrýt široké spektrum hudebních žánrů a forem.
Našim domovským "teritoriem" je Podblanicko, ale nebráníme se ani delším cestám.

Plesy, svatby, zábavy, oslavy

Hrajeme běžný plesový či zábavový repertoár, střídáme rock, pop či country s lidovou hudbou (dechovkou). Zahrajeme písně vhodné pro standartní i latinskoamerické tance. Máme v zásobě i pár kousků v angličtině.
Kytarový repertoár hrajeme v obsazení: klávesy, el./ak. kytara, baskytara, trubka, bicí. Dechovkový repertoár pak provozujeme ve složení: klávesy (se zvukem akordeonu), trubka, baskřídlovka, tuba, bicí.
Můžeme hrát uvnitř i venku, jsme připraveni sami ozvučit průměrně velké sály i menší veřejná prostranství. Pro kapelu obklopenou aparaturou potřebujeme prostor min. 3 x 5 m a přívod elektřiny 230 V s dostatečně silným jističem. V případě hraní venku je třeba zajistit zastřešení podia/prostoru pro kapelu.

Žesťové kvinteto

Protože všichni troubíme na nějakou větší či menší trumpetu a protože se nám líbí i klasická hudba, dovolujeme si nabídnout čas od času posluchačům i koncert tzv. vážné hudby. Kromě známých intrád a skladeb určených přímo pro komorní žesťové uskupení hrajeme i mnoho skladeb upravených pro náš soubor z původní podoby orchestrální či jiné. Můžeme vytvořit program adventní, vánoční, mariánský... Úspěch zaznamenáváme také s programem "Jak se v Čechách kdysi troubívalo", který je proložen citacemi ze starých kronik.
V předvánočním období často vystupujeme i venku u příležiostí rozsvěcení vánočních stromů či otvírání adventních trhů.
Obsazení: první a druhá trubka, trombon, baskřídlovka, tuba

Pochodová lidová kapela

Zahrajeme při masopustních průvodech, o pouti, při oslavách vašeho města či obce. Ve složení: trubka, bakřídlovka, tuba, malý bubínek (virbl), velký buben s činelem. Pro větší akce či delší pochody můžeme naše složení posílit o další muzikanty. Pravidelně hráváme např. při masopustních průvodech na Hlinecku, které jsou součástí nehmotného dědictví UNESCO.

Smuteční obřady, pietní akty

Zajistíme důstojný hudební doprovod církevních i občanských pohřbů, včetně průvodu na hřbitov, hudby a zpěvu v kostele i na hřbitově. Při pietních aktech zahrajeme kvalitně hymnu i další národní písně. Obvyklé složení: dvě trubky, dvě baskřídlovky, tuba (+ malý bubínek do pochodu)

Církevní obřady

Běžné i mimořádné, mše, poutě, svatby, křty, pohřby. Zajistíme varhanní doprovod mše, zpěv, slavnosti můžeme podpořit trubkou či celým žesťovým souborem. Zařadit můžeme i písně s doprovodem kytary. Na místa, kde nejsou instalovány varhany, dovezeme elektrické klávesy.